MİTAŞ Enerji Turquality programına 2017 yılında tekrar katılma başarısını göstermiştir.

MİTAŞ Enerji Turquality programına 2017 yılında tekrar katılma başarısını göstermiştir.

TURQUALITY, seçilen Türk markalarının organizasyonel ve operasyonel yetkinliğini dünyanın en iyi markalarıyla rekabet edebilme kapasitesine yükseltmek ve böylelikle bu markaların uluslararası tanıtımını yapmak için geliştirilen, devlet tarafından finanse edilen bir marka geliştirme ve dönüşüm programıdır. Bu program üretimden pazarlama, satış ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm süreçleri içeren entegre bir sistemdir.

2012 yılında bu TURQUALITY’ye kabul edilen az sayıdaki şirketten biri olan MİTAŞ Enerji, bu programda ilk 4 yılını tamamladıktan sonra kapsamlı bir denetim sürecini tamamlayarak TURQUALITY desteklerinden 5 yıl daha yararlanma imkânına hak kazanmıştır.

MİTAŞ Enerji gelecek dönemde Turquality Desteği ile markasını güçlendirecek ve bilinirliğini uluslararası pazarda arttıracaktır